Prijave za norveški program “Business Development and Innovation Croatia” do 17.11.2020.g.

Dana 20. listopada 2020.g. objavljen je novi rok za predaju prijava za norveški program “Business Development and Innovation Croatia” koji nudi bespovratna sredstva hrvatskom privatnom sektoru. 

Prijave će se zaprimati do 17. studenog 2020.g. do 14.00h, a potpisi prvih ugovora se očekuju u drugom kvartalu 2021.

Program treba pridonijeti općem cilju smanjenja ekonomskih nejednakosti financiranjem projekata koji će povećati konkurentnost i profitabilnost hrvatskih tvrtki. Program će poticati i razvijati dugoročnu suradnju između tvrtki iz Hrvatske i entiteta države donora Norveške.

Glavni fokus Programa su Inovacije zelene industrije (proizvodna i prerađivačka industrija) i Plavi rast (pomorska industrija, turizam malih razmjera i drugo). Očekivani ciljevi Programa su inovacije i razvoj, kao i ulaganja – u nove tehnologije, proizvode, usluge i procese, smanjenje emisije CO2 i drugih onečišćujućih tvari u zrak, vodu i tlo, zatim smanjenje potrošnje energije i goriva, sakupljanje i ponovno korištenje otpada te uspostava novih radnih mjesta i nastavak poslovanja u odabranim područjima.

Tvrtke koje se mogu prijaviti moraju biti u većinskom privatnom vlasništvu (do 25% javnog vlasništva ) te biti registrirane 3 godine za shemu individualnih projekata, (Individual Project scheme) i 1 godinu za shemu malih potpora (Small grant scheme).

Potpore iz ovog Programa su podijeljene u dva dijela. Prvi dio se odnosi na sheme individualnih projekata fokusiranih na Inovacije zelene industrije u iznosu od 8.564.148 eura te Plavi rast 7.500.000 eura. Pojedinačni iznosi bespovratnih sredstava za djelomično financiranje koje poduzeća mogu dobiti iznose od 200.000 eura do 1.500.000 eura.

Drugi dio Programa dodjele bespovratnih sredstava za djelomično financiranje se odnosi na mala i srednja poduzeća i dodjeljuje se putem sheme malih grantova u pojedinačnim iznosima od 50.000 do 200.000 eura i fokusira se na Inovacije zelene industrije u ukupnom iznosu od 1.500.000 eura te Plavi rast, 1.500.000 eura.

Više informacija kao i detaljne upute za prijave poduzetnika na natječaj, te prijavni obrasci nalaze se na LINKU

Za više informacija i pomoć oko prijave slobodno kontaktirajte EUCTA konzalting

 

 

 

Za zelene projekte nudi se tvrtkama od 200 tisuća do 20 milijuna kuna bespovratnih sredstava

Dana 15. listopada 2020.g. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je dugoočekivani drugi Poziv na dostavu projektnih prijedloga namijenjenih povećanju energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama.

SVRHA NATJEČAJA

Svrha poziva je poduprijeti provedbu mjera energetske učinkovitosti i/ili mjera za korištenje obnovljivih izvora energije koje će u proizvodnim pogonima dovesti do smanjenja potrošnje isporučene energije od minimalno 20% u odnosu na referentnu isporučenu energiju, odnosno u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjera.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

Prijavitelj u sklopu ovog Poziva mogu biti mikro, mala, srednja i velika privatna poduzeća registrirana za obavljanje djelatnosti iz područja proizvodne industrije koja uključuju sve proizvodne i prerađivačke djelatnosti u skladu s Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti objavljenoj u Odluci o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007 – NKD 2007 (NN 58/07, 72/07), osim djelatnosti proizvodnje i prerade hrane, pića i duhanskih proizvoda.

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI I TROŠKOVI

Prihvatljive aktivnosti
 • Aktivnosti pripreme dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije
 • Energetska obnova
 • Aktivnosti upravljanja projektom i administracije te aktivnosti informiranja i vidljivosti

Prihvatljivi troškovi

 • Troškovi plaća osoblja zaposlenog kod prijavitelja koji će raditi na provedbi projekta (ograničeno na aktivnosti iz točke 2.7.3. ovih Uputa, odnosno na aktivnosti upravljanja projektom te aktivnosti informiranja i vidljivosti),
 • Troškovi u svezi s ispunjavanjem uvjeta informiranja i vidljivosti
 • Neizravni troškovi po fiksnoj stopi do visine od 15% prihvatljivih izravnih troškova osoblja
 • Troškovi upravljanja kao troškovi savjetodavnih usluga koje pružaju vanjski konzultanti, a koji su izabrani sukladno pravilima za neobveznike javne nabave, kumulativno s troškovima usluga nadzora, u maksimalnom iznosu do 10% ukupno prihvatljivih troškova projekta.. Troškovi uključuju i putne troškove (i dnevnice, po potrebi) i troškove smještaja;
 • Troškovi usluga vezani uz aktivnosti pripreme dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije:
 1. troškovi izrade prijavnih obrazaca i ostale dokumentacije projektnog prijedloga,
 2. troškovi izrade dokumentacije za nabavu roba, pružanja usluga i izvođenja radova, uključujući planiranje i izradu opisa poslova i tehničkih specifikacija sukladno pravilima za neobveznike javne nabave,
 3. troškovi izrade ostale projektno-tehničke dokumentacije, uključujući, i Glavni projekt koji uključuje proračun ušteda
 4. troškovi energetskog pregleda poduzeća u skladu s Pravilnikom o energetskom pregledu za velika poduzeća (NN 123/15, 5/20) (ograničeno za prijavitelje koji su mikro, mala ili srednja poduzeća);
 • Troškovi vezani uz nabavu usluga, opreme i radova energetske obnove vezano uz energetsku učinkovitost i OIE, a koji obuhvaćaju nabavu i ugradnju opreme i materijala te mjerenja, ispitivanja, podešavanja i puštanja u pogon sustava.
 • Troškovi usluga, opreme i radova energetske obnove vezano uz obnovljive izvore energije, a koji obuhvaćaju nabavu i ugradnju opreme i materijala te mjerenja, ispitivanja, podešavanja i puštanja u pogon.

VISINA POTPORE

Ukupno raspoloživi iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva iznosi 266.000.000,00 HRK.

 • najniži iznos 200.000,00 kuna,
 • najviši iznos 20.000.000,00 kuna.

Intenziteti potpora

Maksimalni intenzitet potpore ovisi o veličini poduzeća kao i vrsti troška, a kako slijedi:

 • Priprema dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije – do 85% prihvatljivih troškova za sve prijavitelje
 • Mjere energetske učinkovitosti – 65% za mikro i mala, 55% za srednja i 45% za velika poduzeća
 • Mjere za visokoučinkovitu kogeneraciju – 80% za mikro i mala, 70% za srednja i 60% za velika poduzeća
 • Mjere za promicanje energije iz obnovljivih izvora energije – 80% / 65% za mikro i mala, 70% / 55% za srednja i 60% / 45% za velika poduzeća
 • Upravljanje projektom i administracija te informiranje i vidljivost – do 85% prihvatljivih troškova za sve prijavitelje

Dostava projektnog prijedloga dozvoljena je najranije od 16. studenog 2020. godine od 10.00 satia krajnji rok za dostavu projektnih prijedloga je 25. siječnja 2021. godine do 12.00 sati.

 

Za više informacija slobodno kontaktirajte EUCTA konzalting

 

Naše usluge

 • Izrada EU projekata
 • Projekti za poljoprivrednike
 • Poslovno savjetovanje
 • Provedba EU projekata
 • Izrada poslovnih planova
 • Ostale usluge

Kontaktirajte nas

Adresa: Lobor, Petrova Gora 167b

Mob: +385 97 788 5903

Email: mila@eucta-konzalting.hr

Pratite nas