U pripremi veliki natječaj za poduzetnike od 1,5 milijardi kuna – povećanje proizvodnih kapaciteta i digitalizacija tehnoloških procesa

Norveški program nudi bespovratna sredstva hrvatskom privatnom sektoru

BUSSINES DEVELOPMENT AND INNOVATION CROATIA – PROGRAM ZA STVARANJE POSLOVNIH ODNOSA I POVEĆANJE VRIJEDNOSTI PRIVATNOG SEKTORA RH

Danas 30. lipnja 2020.g. održana je online konferencija na kojoj je norveška državna agencija Innovation Norway u partnerstvu s Hrvatskom gospodarskom komorom predstavila poslovni Program “Business Development and Innovation Croatia” koji nudi bespovratna sredstva hrvatskom privatnom sektoru.

Uz podršku HGK, programom Business Development and Innovation Croatia upravlja Innovation Norway, javno tijelo norveškog Ministarstva trgovine i ribarstva i glavni instrument norveške vlade za razvoj norveških poduzeća. Mrežom lokalnih ureda te s više od 30 ureda diljem svijeta omogućuju tvrtkama međunarodni rast i izgradnju partnerstva te posjeduje i dozvolu za bankarska poslovanja. Od financijskog razdoblja 2004. – 2009., EEA i Norway Grants dodjeljuju mu i ulogu voditelja fonda, koju uspješno provodi dugi niz godina. Trenutačno je Innovation Norway voditelj fonda za poslovne programe EEA i Norway Grants u Hrvatskoj, Bugarskoj, Grčkoj i Rumunjskoj te je nedavno uspostavljena i podružnica u Zagrebu.

Poslovnim programom Business Development and Innovation Croatia, koji se provodi u okviru mehanizma Norveške darovnice za razdoblje 2014. – 2021., alocirano je 22 milijuna eura za projekte hrvatskog privatnog sektora.

Cilj poslovnog programa Business Development and Innovation Croatia je povećanje stvaranja vrijednosti i održivi rast u hrvatskom poslovnom sektoru te poticanje i razvijanje dugoročne poslovne suradnje između hrvatskih i norveških gospodarskih subjekata temeljene na poslovnom razvoju i inovacijama.

Prihvatljivi projekti podnositelja zahtjeva za sredstava programa trebaju se odnositi na:
– razvoj inovativnih tehnologija / rješenja / proizvoda / usluga (novi na tržištu) ili
– primjenu inovativnih tehnologija / rješenja / proizvoda unutar tvrtke (novo za tvrtku).

Područja unutar kojih će se realizirati projekti su:
– Inovativna zelena industrija
– Industrija plavog rasta.

U okviru Inovativne zelene industrije prihvatljivi projekti bi se trebali odnositi na:

– razvoj i primjenu “zelenijih proizvodnih procesa” automatizacijom, digitalizacijom i robotizacijom industrijskih procesa i tehnologija
– povećanje učinkovitosti proizvodnje i industrije
– internet stvari, EdTechuFinTechu, cyber sigurnost
– razvoj IKT proizvoda, procesa i rješenja
– razvoj ekološki prihvatljivih proizvoda, procesa i rješenja informacijsko-komunikacijskom tehnologijom i sl.

U okviru Industrije plavog rasta prihvatljivi projekti bi se trebali odnositi na:

– razvoj tehnologija i rješenja za ribarstvo i akvakulturu
– obnovljive izvore energije u oceanu/moru
– pomorsku industriju, uključujući tehnologije pomorskog prometa
– off-shore infrastrukturu
– robotiku povezanu s pomorskom tehnologijom
– tehnologije za duboke morske resurse i kartiranje
– razvoj inovativnih proizvoda i tehnologija u brodogradnji i transportu
– plavu biotehnologiju te aktivnosti praćenja i nadzora okoliša
– razvoj i već dostupne inovativne proizvode i tehnologije koje koriste morski otpad kao sirovinu
– primjenjivost rješenja i tehnologije na oceane i unutarnje vode i sl.

Prihvatljivi su prijavitelji tvrtke koje će postati “zelenije” i/ili diversificirati svoju paletu proizvoda / povećati kapacitet / uvesti promjene u proizvodnom procesu (npr. brodska oprema, ribolovna oprema, tekstil, ambalaža za prehrambene proizvode, građevinski materijal, proizvodi za sigurnost/zdravlje / zaštitu okoliša i sl.).

Predstavljeni su i primjeri projekata financirani ovim grantovima u drugim zemljama, poput uporabe tehnologije za „zelenije“ praonice rublja, automatizacije u proizvodnji namještaja, industrije proizvođača ambalaže u mljekarskoj industriji, automatizacije razvrstavanja plastičnih boca, modernizacije tvornice cementa itd.

Datum objave poziva očekuje se u srpnju 2020.g., a rok prijave bit će do 15.11.2020.g.

Regionalne informativne konferencije održat će se u narednim datumima:

 • 7. srpnja 2020. Osijek
 • 8. srpnja 2020. Slavonski Brod
 • 9. srpnja 2020. Varaždin
 • 14. srpnja 2020. Bjelovar
 • 15. srpnja 2020. Karlovac

———————————————————————————————————-

PROGRAM ´TRAVEL SUPPORT´

S ciljem lakšeg uspostavljanja bilateralnih partnerstava između poduzeća u Hrvatskoj i partnera u Norveškoj kako bi kvalitetnije pripremili zajedničke projektne prijave za predstojeće pozive, u okviru programa Business development and Innovation Croatia provodi se program Travel Support.

Prihvatljivi prijavitelji su pravne osobe iz Republike Hrvatske i Norveške koja djeluju u skladu s zakonskim propisima, odnosno:

 • mala i srednja poduzeća
 • velika poduzeća koja imaju manje od 25% javnog vlasništva.

U okviru programa Travel Support mogućnost financiranja nemaju subjekti koji djeluju unutar sljedećih sektora:

 • ribarstvo i akvakultura
 • proizvodnja poljoprivrednih proizvoda;
 • prerada i stavljanje u promet poljoprivrednih proizvoda

Prihvatljive aktivnosti i rashodi programa 

 • Putni troškovi u vezi s / ili povezani s traženjem partnera za projekte partnerstva donatora i razvojem takvih partnerstava;
 • Projekt partnerstva mora imati najmanje jedan entitet (MSP ili velika poduzeća s manje od 25% javnog vlasništva iz Hrvatske i jedan subjekt iz jedne države donatorke;
 • Projekti partnerstva moraju se razvijati unutar jednog od područja fokusiranja ovog Programa
 • Putnička podrška dodjeljuje se po entitetu, a ne po osobi
 • Putovanje treba obaviti najkasnije do 31. kolovoza 2020. godine
 • Prihvatljivi izdaci su troškovi putovanja (avionske karte, vlak itd.), troškovi smještaja (hotel) i prehrane. Podnositelj zahtjeva trebao bi predstaviti prihvatljivu projektnu ideju za buduće pozive Programa „Razvoj poslovanja, inovacije i mala i srednja poduzeća u Hrvatskoj“ i da namjeravaju biti uključeni kao podnositelj zahtjeva (predlagač projekta) ili kao bilateralni projektni partner koji obavlja značajne zadatke u projektu. Putovanje mora obaviti subjekt kojem je dodijeljena potpora za putovanje

Raspodjela sredstava i izvještavanje:

 • Načelo povrata (prijavitelj prvo pokriva izdatke iz vlastitih sredstava i traži sredstva od Inovacije Norveška nakon putovanja).
 • Zahtjev za nadoknadu sastoji se od sljedećih dokumenata:
 1. Izvještaj o putovanju;
 2. obrazac za financijsku identifikaciju (pravna deklaracija o bankovnom računu podnositelja zahtjeva);
 3. De minimis deklaracija potpore; (obrasci za ova tri dokumenta dostupni su na web mjestu Programa);
 4. Dokaz o putovanju (potvrda o obavljenom putovanju od strane putničkog agenta / aviokompanije, karte / ulaznice ili slično).

Za uspješnu prijavu potrebno je ispuniti obrazac, a više informacija dostupno je na službenoj stranici Bussines development and Innovation Croatia programa

 

Za dodatne informacije o ovom Programu i načinu prijave slobodno kontaktirajte EUCTA konzalting putem mob. 097 788 5903 ili na mail: mila@eucta-konzalting.hr

Poništen natječaj za mjeru 6.4.1. “Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima”

Dana 8. ožujka 2020.g. Agencija za plaćanju u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju na svojim mrežnim stranicama objavila je poništenje Natječaja za provedbu Podmjere 6.4. »Ulaganja u stvaranje i razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti« – provedba tipa operacije 6.4.1. »Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima« objavljen dana 6. travnja 2020. godine na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr) i Ruralnog razvoja (www.ruralnirazvoj.hr).

Novi natječaj će se objaviti u najkraćem mogućem roku na mrežnim stranicama www.apprrr.hr i www.ruralnirazvoj.hr

Naše usluge

 • Izrada EU projekata
 • Projekti za poljoprivrednike
 • Poslovno savjetovanje
 • Provedba EU projekata
 • Izrada poslovnih planova
 • Ostale usluge

Kontaktirajte nas

Adresa: Lobor, Petrova Gora 167b

Mob: +385 97 788 5903

Email: mila@eucta-konzalting.hr

Pratite nas